Bork en Van der Meer bieden de klant een totaalpakket. Alle in één hand zodat de werkzaamheden elkaar direct op zullen volgen. Hetgeen voorkomt dat er onnodige vertragingen ontstaan en het eindresultaat snel wordt bereikt. Hieronder zetten we de belangrijkste stappen even uiteen.

Egaliseren en kilveren
Voor het beste resultaat moet het land eerst geëgaliseerd en gekilverd worden. Bork werkt met de combi kilver. Een combinatie van een dozerbak en een kilverbak. Dit principe ontwikkelde Bork in samenwerking met Bos Bolward. Het voordeel van de combi kilver is dat er beduidend sneller gewerkt kan worden tegen een aanzienlijk lager brandstof gebruik.
Overlopen graven
Het is van belang dat overtollig water afgevoerd kan worden. Bij langdurige en hevige regenval kan het waterpeil in de inundatie bakken ongemerkt snel stijgen. Om schade aan de keerwanden te voorkomen worden er overstortpijpen geplaatst. Deze worden op de juiste hoogte afgezaagd. Als het waterpeil hoger komt dan de overloop zal het water naar de sloot afvloeien.Grotere percelen worden onderverdeeld in meerdere vakken of compartimenten. Dit om de stuwing van de wind op het water te beperken. De verschillende compartimenten worden door middel van overlopen met elkaar verbonden. Deze buizen lopen onder de keerwanden door. Bij het pompen zullen de compartimenten stuk voor stuk via de ingegraven buizen vol lopen.
Los maken van de grond
Om het water goed in de grond te laten dringen is het nodig om de toplaag los te maken. Alhoewel deze werkzaamheden vaak worden gedaan door de opdrachtgever is het natuurlijk ook mogelijk om dat door ons te laten  doen.
Keerwanden plaatsen
Het plaatsen van de keerwanden wordt gedaan met polyester rollen van 1 mm dik. Die met een door Bork en Van der Meer zelf ontwikkelde machine de grond ingaan. De schotten worden door middel van een gps gestuurde trekker in strakke lijnen op het perceel geplaatst.
Levering en plaatsen drainstoppen
Natuurlijk is het van belang dat de drainagepijpen die op de akker lopen worden afgedicht. Anders zou het ingepompte water meteen afvloeien richting de sloten. Hiervoor zijn drainstoppen ontwikkeld. Die kunnen compleet worden geleverd of door de opdrachtgever zelf worden samengesteld. Het materiaal hiervoor kan eventueel worden geleverd door Bork en Van der Meer.
Pompen en pompverhuur
Als alle hiervoor genoemde werkzaamheden zijn voltooid kan de inundatiebak worden gevuld met water. De opdrachtgever kan hiervoor een eigen pomp gebruiken, maar Bork en Van der Meer hebben ook pompen voor de verhuur. Verschillende pompen met verschillende capaciteiten.