In 2014 kregen Gebroeders Bork een aanvraag om voor de firma van Dam in de Wieringermeer 8 hectare te inunderen. Dit gebeurde via de traditionele manier met dijken rondom het perceel. Na onderzoek bleek het resultaat zeer goed, 100% zelfs. Maar aan het gebruiken van dijken kleeft een groot nadeel; de grond die je gebruikt om de dijken van te maken is nog steeds besmet. Hetgeen door een kostbare nabehandeling wel kon worden verholpen. In 2015 gingen de gebroeders Bork en Landbouwbedrijf Jan van der Meer op zoek naar een manier om de restbesmetting te beperken.

In Breezand vonden ze een systeem met polyester keerwanden dat op de zandgrond werd gebruikt om bollenland onder water te zetten. Een mooi systeem dat, om in de kleigrond van de Wieringermeerpolder gebruikt te kunnen worden, de nodige aanpassingen vereiste. De uitdaging werd aangegaan en in 2015 werden de eerste 3 bakken met de plastic keerwanden geplaatst. Huybregts, Hoiting en van der Meer hadden de primeur in de polder. Het systeem werkte, maar de manier van plaatsen en verwijderen van de plastic keerwanden moest nog verder worden ontwikkeld. En zo geschiedde. Bork en Van der Meer bouwden een eigen machine om het proces te optimaliseren, hetgeen het in 2018 mogelijk maakte om 17 bakken te plaatsen.

De polyester golfrollen van 1 mm dik die worden gebruikt als keerwand worden geleverd door Atlas Acomfa. Inmiddels zijn Bork en Van der Meer een dealer schap aangegaan met Atlas Acomfa. Hetgeen tevens de kracht van de combinatie aangeeft; ze hebben alle werkzaamheden en aanvoer van materialen in eigen hand. Zodat ze nooit voor vervelende verrassingen komen te staan.

Hieronder een korte reportage van de werkzaamheden.