Inundatie, het onder water zetten van een perceel, is een veelbelovende maatregel voor de bestrijding van aardappelmoeheid (AM). In de bollenteelt wordt de werkwijze al jaren toegepast. Maar ook voor de akkerbouwer is het een uitkomst. Maar liefst 99 procent van de larven van de aaltjes zijn door zuurstofgebrek niet meer levensvatbaar. Inundatie is dus een goed bestrijdingsmiddel tegen AM. Het onder water zetten heeft weinig tot geen invloed op de bodemkwaliteit zodat de oogst van de komende jaren niet in gevaar komt.

“Aaltjesonderzoeker Leendert Molendijk van Wageningen UR legt uit dat aaltjes waterdieren zijn en dat ze dus niet zijn verdronken. “Het zijn de zuurstofloosheid van de grond en de producten die vrijkomen bij zuurstofloze vertering van organische stof in de grond, die de aaltjes fataal worden.”